Nota prawna

I. DEFINICJE

Pod pojęciem Serwis rozumie się zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet pod adresem www.wajnert.pl, stworzoną przez firmę WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i będącą jej własnością.
Pod pojęciem Użytkownik rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis www.wajnert.pl ma charakter informacyjno- poradnikowy. Serwis ma na celu m.in. prezentację aktualnej oferty firmy i ułatwienie kontaktu z firmą.
Dostęp oraz korzystanie z serwisu internetowego będącego własnością WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. podlega poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia.

1. Prawa autorskie

Serwis oraz wszystkie materiały na nim zamieszczone, w tym zdjęcia i teksty są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) i stanowią wyłączną własność firmy WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Zabrania się kopiowania, reprodukowania, publikowania, umieszczania w Internecie, przesyłania, transmitowania, rozpowszechniania i/lub modyfikowania zdjęć niezgodnie z opisanymi w nocie prawnej zasadami. Jakiekolwiek wykorzystanie dowolnego z materiałów w inny sposób jest naruszeniem własności intelektualnej i jest niniejszym zabronione. Wykorzystanie informacji zawartych w serwisie możliwe jest tylko na podstawie pisemnej zgody firmy WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

2. Zastrzeżenia

Prezentowane w serwisie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie informacje oraz właściwości oferowanych produktów zostaną określone bezpośrednio w umowie sprzedaży mebli. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Dokładne informacje o kolorystyce mebli zostaną udzielone bezpośrednio przez obsługę salonów meblowych. Istnieje możliwość zakupu całego prezentowanego na zdjęciu zestawu lub tylko niektórych jego elementów. Niektóre prezentowane na zdjęciach tkaniny zostały wycofane z produkcji. Kolory widoczne w Serwisie mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z techniki fotografii lub indywidualnych ustawień monitora.
Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu. Serwis www.wajnert.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie dotyczą warunki prawne zawarte w niniejszym dokumencie, w tym postanowienia dotyczące polityki zachowania poufności. Użytkownik korzysta z tych linków lub odsyłaczy na własną odpowiedzialność.

3. Dane osobowe

Jakakolwiek korespondencja przesłana za pośrednictwem Serwisu jest przesyłana jako korespondencja nie zamówiona. Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie ma obowiązku odpowiadać na taką korespondencję. Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. informuje, że wszelkie informacje przesłane za pośrednictwem serwisu WWW nie są traktowane jako informacje poufne, dotyczy to w szczególności przekazanych za pomocą formularzy danych osobowych. Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, powielania i dystrybuowania tych informacji z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. W każdej chwili użytkownik ma prawo do wycofania swoich danych osobowych z bazy lub ich korekty. Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. korzysta z technologii plików Cookie, znaczników internetowych i sygnalizatorów a także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Pliki te dostarczają anonimowych danych na temat m.in. tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała go, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Korzystanie z Serwisu www.wajnert.pl jest bezpłatne. Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Firma WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.wajnert.pl