https://www.wajnert.pl

Zamów katalog | meble Wajnert

Zamów katalog do domu

Pomysły na komfortowe wnętrza znajdziesz również na stronach nowych katalogów WAJNERT MEBLE.
Katalogi z ofertą naszej firmy można pobrać lub obejrzeć on-line.

Dla zwolenników tradycyjnej, drukowanej formy - katalog wyśłemy pocztą.

Życzymy miłej lektury!

  • Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu moich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz, że podanie moich danych jest dobrowolne. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w WAJNERT MEBLE Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@wajnert.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji marketingowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być również profilowane pod kątem marketingowym (art. 6 ust 1 lit. f RODO); Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe na zlecenie Administratora; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody lub ustalenia przez nas, że dane się zdezaktualizowały; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; Może Pani/Pan w każdym momencie zgłosić sprzeciw lub cofnąć zgodę. Zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed sprzeciwem lub cofnięciem zgody. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych; Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja usługi; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak Wajnert Meble przetwarza Twoje dane osobowe zapoznaj się z Polityką Prywatności: http://www.wajnert.pl/polityka-prywatnosci