Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu przez Spółkę. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Spółka.

Dane osobowe będę przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Niepodanie tych danych uniemożliwi skontaktowanie się z Panią / Panem. Przetwarzanie podanych danych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie odwołana, przy czym zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przez Spółkę przed sprzeciwem lub wycofaniem zgody. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Spółce możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@wajnert.com.pl. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Spółki oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługę na zlecenie Spółki. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usługi i przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody lub ustalenia przez nas, że dane się zdezaktualizowały.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i przysługujące w związku z tym prawa opisane są w Polityce Prywatności Spółki.

Zainspiruj się

Od ponad 35 lat wnosimy radość do Twojego domu.

Zaczęliśmy od pasji i marzeń o tym, aby stać się jedną z wielu okazji do radości w Twoim dom...

Inspirujące trendy we wnętrzu w 2021 roku

Czy wiesz, jakie trendy, dotyczące aranżacji wnętrz, zdominują 2021 rok? Możliwości jest wie...

Odmień swój salon na święta, czyli domowa, świąteczna metamorfoza

Zima i okres świąteczny to idealny czas na zmianę wystroju wnętrza. Nadchodzi bowiem pora, ...