https://www.wajnert.pl

Kontakt | meble Wajnert

Kontakt

WAJNERT MEBLE Sp. z o.o.

Adres firmy:

 • ul. Kolejowa 67
 • PL 56-513 Międzybórz
 • tel. +48 62 59 96 710
 • fax +48 62 59 96 720
 • e-mail: info@wajnert.com.pl

Dane firmy:

 • NIP: 911-200-60-47
 • REGON: 021935154
 • KRS: 0000429627
 • Sąd Rejonowy we Wrocławiu
 • Kapitał zakładowy: 5 348 400,00 zł

Centrala firmy w Międzyborzu nie prowadzi sprzedaży detalicznej. W celu uzyskania szerszych informacji o produktach, cenach, warunkach zakupu, prosimy o kontakt z najbliższym Salonem Meblowym.

Napisz do nas

Prosimy przy wysyłaniu wiadomości wybrać odpowiedni dział

 • Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest WAJNERT MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu moich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz, że podanie moich danych jest dobrowolne. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w WAJNERT MEBLE Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@wajnert.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. F RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak Wajnert Meble przetwarza Twoje dane osobowe zapoznaj się z Polityką Prywatności: http://www.wajnert.pl/polityka-prywatnosci

Biuro Obsługi Klienta

tel. 62/ 59 96 710

e-mail: info@wajnert.com.pl

godz.10.00 - 16.00

Centrala firmy w Międzyborzu nie prowadzi sprzedaży detalicznej.

W celu uzyskania szerszych informacji o produktach, cenach, warunkach zakupu, prosimy o kontakt z najbliższym Salonem Meblowym.

tel. 62/ 59 96 790
e-mail: miedzyborz@wajnert.com.pl